Actueel 2016

DRCO & Uitval Nutsvoorzieningen

Maandag 3 tot en met donderdag 6 oktober 2016 organiseerde Veiligheidsregio Zeeland vier themadagen rondom het onderwerp ‘uitval van nutsvoorzieningen’. DRCO was een van de deelnemers die gedurende deze vier dagen actief deelnamen met enkele leden hiervan. 

De vier netwerkdagen vonden plaats in de marinekazerne in Vlissingen. Andere deelnemers aan de themadagen waren o.a. afkomstig van de politie, defensie, Bevolkingszorg , Rijkswaterstaat, Evides en de veiligheidsregio. De organisatie en samenstelling van het interactieve programma lag in de handen van het team Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen (MOTO) van VRZ.

Enkele partijen waren tevens aanwezig met een uitgebreide informatiestand waaronder ook DRCO.

Presentaties en achtergrondinformatie over deze themaweek zijn terug te vinden via http://www.zeelandveilig.nl/veiligheidsregio-zeeland/publicaties/netwerkbijeenkomsten/themaweek-uitval-nutsvoorzieningen-oktober-2016

DRCO op 10e editie RESCUE Vlissingen

Woensdag 27 juli 2016 was DRCO wederom aanwezig tijdens de 10e editie van RESCUE Vlissingen alwaar voor de derde keer DRCO een informatiestand was ingericht.

RESCUE Vlissingen is elke twee jaar op de boulevards van Vlissingen, bol van meerdere hulpverleningsdiensten uit binnen- en buitenland. Naast heel veel static shows zijn er verschillende demonstraties in de lucht, in het water, op het strand en op de lange boulevard. Naast o.a. de aanwezigheid van o.a. brandweer, ambulance, GHOR en politie zijn ook de KNRM en Reddingsbrigade Nederland te vinden. DRCO is inmiddels een bekende ketenpartner binnen de veiligheidsregio Zeeland. Dat is ook de reden dat al enkele jaren bezoekers van dit evenement kennis kunnen maken met noodcommunicatie in de regio.

Ook tijdens deze 10e editie is er weer kennisoverdracht gegeven aan tientallen bezoekers van de DRCO informatiestand. We kijken daarom nu alweer uit naar de 11e editie in 2018.

Ondersteuning Rovers Run Halsteren

Op zaterdag 2 juli 2016 verzorgde DRCO de communicatie ondersteuning tijdens de eerste Rovers Run in Halsteren. De Rovers Run is een zogenaamde Obstacle Run waarbij deelnemers over een parcours van 21 km rennen, waarbij ze onderweg allerlei hindernissen moeten nemen. De die-hards rennen het parcours twee maal en volbrengen op die manier een complete marathon met meer dan 50 hindernissen.

Vanwege de veiligheid was er bij iedere hindernis een begeleider namens de organisatie aanwezig. Binnen een blok van ca. 8 hindernissen communiceerden deze begeleiders met elkaar via PMR portofoons. Vanwege de uitgestrektheid van het parcours, was DRCO gevraagd om de verbindingen tussen de diverse blokken te verzorgen zodat in geval van een incident snel onderling contact tussen de blokken en met de eventuele begeleiders van de EHBO gelegd kon worden. Een week voorafgaand had DRCO een radiokaart gemaakt, de plaats van de TTD bepaald en de zwakke (communicatiedekking) plekken in beeld gebracht.

Tijdens het evenement leverde DRCO vijf teams voor in de blokken, een team voor de organisator van het evenement (die over het gehele gebied reed), een team voor bemanning van de Centrale Post en een team voor de bemanning van de TTD. De veldposten communiceerden met een portofoon op 70 cm naar de TTD en de CP gebruikte 2 meter naar de TTD. Omdat de TTD op een hoog punt in het midden lag, was een complete dekking mogelijk. DRCO is gelukkig niet ingezet hoeven te worden voor noodgevallen maar heeft wel de nodige communicatie kunnen leveren voor de organisatie.

Oefening Westerschelde

Donderdag 19 mei stond de oefenavond in het teken van de Westerschelde. Het berichtenverkeer en de te gebruiken locaties stonden allen in het teken van de Westerschelde. Daarnaast is gebruik gemaakt van het DRCC (DRCO Regionaal Communicatie Centrum) naast de huidige meldkamer in Middelburg.

Er waren deze oefenavond mobiele posten langs de Westerschelde bij Rilland (DRCO) en Breskens (RCO Knokke-Heist). Twee vaste posten waren gesitueerd in de locatie van RCO Knokke-Heist (Knokke) en de locatie van contestgroep PI4DX in Walsoorden.

Naast het oefenen van het rechtstreekse berichtenverkeer op VHF bestond de oefening ook uit het mondeling relayeren van berichten tussen de verschillende posten. Het DRCC in Middelburg was de spil in het web, waar vanuit het overzicht was tijdens deze oefening. Ook is de taak van ARCO (Adviseur Radio Communicatie Ondersteuning) beoefend.

Oefening Stadskantoor en gemalen

Donderdag 17 maart stond de oefenavond in het teken van de Zeeuwse gemalen. Daarnaast is gebruik gemaakt van de DRCO locatie in het stadskantoor in Middelburg. 

Elk jaar worden de 13 gemeentelocaties (gemeentehuizen, stadhuizen en stadskantoren) bezocht waar tijdens oefeningen en/of technische checks de antenne-installaties periodiek worden getest. Doel is te controleren of de verbinding vanaf het actiecentrum DRCO (coaxkabel) naar buiten (antenne) naar andere locaties nog steeds goed werken.

Deze avond is het stadskantoor in Middelburg bezocht waar mensen van DRCO de installatie hebben getest. Tijdens de oefening zijn verbindingen gemaakt met veld-locaties bij verschillende gemalen in Zeeland waaronder het gemaal De Poel bij Goes en het gemaal Zuidwatering bij Ritthem.

Oefening met VC Zeeland Refinery

Donderdag 18 februari heeft DRCO een oefenavond gehouden met verschillende ketenpartners in het Sloegebied en midden-Zeeland. 

Teams van DRCO waren deze avond aanwezig in Sint-Maartensdijk, in het gebouw van Omroep Zeeland in Oost-Souburg, in het stadskantoor in Goes, in het gemeentehuis in Kapelle en in de Verbinding-Commandowagen van Zeeland Refinery in het Sloegebied Vlissingen-Oost.

Naast het testen van de verschillende antenne’s op de locaties van de samenwerkende ketenpartners is deze avond ook gebruik gemaakt van meerdere TTD’s in Goes en Sint-Maartensdijk. Dit zijn zgn. repeaters op verschillende frequenties op zowel VHF als UHF. Hiermee kunnen verbindingen op langere afstanden worden gemaakt. Met name de koppeling van Zeeland naar Midden- en West-Brabant verloopt hierdoor prima. 

Het DRCO Coördinatiecentrum was deze oefenavond vanuit de Verbinding-Commandowagen van Zeeland Refinery te Nieuwdorp.

Samenwerking met Omroep Zeeland

Onlangs heeft DRCO voor de eerste keer een oefening gehouden vanuit het gebouw van Omroep Zeeland in Oost-Souburg. Daar is in 2015 op de nieuwe antennemast een VHF-UHF antenne geïnstalleerd die mede voor de frequenties van DRCO zijn bedoeld. 

De samenwerking tussen DRCO en Omroep Zeeland heeft o.a. tot doel om in tijden van uitval infrastructuur een verbinding te kunnen garanderen tussen Omroep Zeeland en de Veiligheidsregio Zeeland. Belangrijke berichten die via de calamiteitenzender in Zeeland moeten worden verspreid kunnen op deze manier worden overgebracht vanuit Middelburg naar de redactie in Oost-Souburg. Al eerder in 2014 sloot DRCO een convenant af met de Veiligheidsregio Zeeland (en daarmee ook met de 13 Zeeuwse gemeenten).

DRCO op open dag Watersnoodmuseum

Op zaterdag 6 februari was er voor het vierde jaar in rij een open dag in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk, waar we ook weer als DRCO aanwezig waren. 

Het was dit jaar wederom een leuke gelegenheid om de organisatie van DRCO te mogen promoten, de link te leggen tussen toen (1953) en nu (2016) en de aanwezige bezoekers van informatie te voorzien wat wij als DRCO aan noodcommunicatie kunnen bieden voor o.a. de 13 Zeeuwse gemeenten, de veiligheidsregio Zeeland en tegenwoordig ook Omroep Zeeland.

Naast de uitgebreide promotiestand van DRCO waren ook dit jaar weer enkele zendamateurs aanwezig om een speciaal zendstation in de lucht te brengen, waarbij op de korte golf veel verbindingen zijn gemaakt met de speciale toegewezen roepletters.

Omroep Zeeland heeft deze dag opnames gemaakt waarbij ook interviews zijn afgenomen. Een informatief nieuwsitem over de afname van het aantal zendamateurs door de vergrijzing en wat DRCO zoal doet voor noodcommunicatie is hierover terug te zien via onderstaande link:

http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2016-02-07/969251/vergrijzing-grootste-zorg-voor-zendamateurs#.VrcejfDtSrU