Intro

In het verleden is gebleken dat er bij uitval van het openbare communicatienetwerk behoefte is aan een back-up voorziening. In dit kader wordt vaak verwezen naar de "grote rampen" als de watersnoodramp in 1953, de Tsunami in 2004, de orkaan Katrina in 2005 en de aardbeving in Nepal in 2015 waar zendamateurs de verbindingen vanuit het getroffen gebied naar de buitenwereld tot stand brachten.

Maar ook dichter bij huis, in onze eigen provincie, kan uitval van openbare communicatie voorkomen. Dit hoeft niet altijd gepaard te gaan met een grote natuurramp, maar kan ook een technische oorzaak hebben. Denk bijvoorbeeld aan uitval van het telefonienet. Ook in die gevallen is het belangrijk om op korte termijn een alternatieve communicatielijn op te kunnen bouwen tussen twee of meer belangrijke punten. In Zeeland is sinds 2004 een vereniging, bestaande uit mensen in het bezit van een radiozendmachtiging, actief om dit laatste tot stand te brengen.

In samenwerking met gemeenten en Veiligheidsregio Zeeland is een netwerk van vast voorbereide locaties opgezet, vanwaar we snel en eenvoudig een verbinding op kunnen zetten. Dit betreffen o.a. de meldkamer in Middelburg, de brandweerkazerne in Terneuzen, Omroep Zeeland in Oost-Souburg en de 13 gemeentehuizen. Daarnaast heeft DRCO de beschikking over een hoog gelegen bunker op Schouwen-Duiveland welke ingezet kan worden voor linkverbindingen buiten Zeeland.

Hoe

Onze grote kracht bestaat uit:
- Doordat we onze eigen apparatuur gebruiken, is deze bekend en altijd beschikbaar. Wij zijn niet alleen de operator, maar ook de technicus van het station
- Wij zijn bekend met het opzetten van een station op een andere locatie dan thuis, met tijdelijke antennemasten en onafhankelijke spanningsvoorziening (accu of eigen generator)
- Deze zelfde apparatuur kan ook vanaf thuis gebruikt worden, onafhankelijk van het lichtnet
- We zijn bekend met de situatie in onze eigen omgeving en oefenen daar ook regelmatig
- We zijn woonachtig en inzetbaar over Zeeland tot aan Bergen op Zoom
- Er is 24/7 een piketdienst bereikbaar voor een snelle coördinatie
- Er is een intensieve samenwerking met onze Belgische collega's in Knokke-Heist waardoor niet alleen een directe link naar Knokke mogelijk is, maar ook de bijstand cq aflossing in Zeeuws Vlaanderen gewaarborgd is. De leden van DRCO in Zeeland en RCO in Knokke-Heist oefenen regelmatig samen


Onze technische kennis stellen wij ook beschikbaar aan derden. Zo waren wij al meerdere keren Rijkswaterstaat behulpzaam bij het uitpeilen van storingen in marifoonzenders. Tevens wordt de kennis van DRCO leden ingezet voor technische ondersteuning bij grootschalige evenementen bij Omroep Zeeland

De inzet van Delta Radio Communicatie Ondersteuning voor "echte calamiteiten" vindt altijd plaats via de Calamiteiten Coördinator van Veiligheidsregio Zeeland, maar voor informatie kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina.

Enkele voorbeelden


- Jaarlijkse oefeningen met de operationele officieren van Veiligheidsregio Zeeland 
- Deelname aan de oefening Wake Up samen met Defensie en Veiligheidsregio Zeeland (januari 2013 en december 2014)


- Jaarlijkse oefeningen met ieder gemeentehuis in Zeeland
- Maandelijkse oefeningen met het opzetten van veldstations, het gebruik van onze eigen repeater en basisvaardigheden

 

Popovic dualband antenne     CQM

- Communicatieondersteuning bij wandeltochten van Scouting Oudenbosch in 2006 – 2011

 

Meer weten?

Download onze folder door op de afbeelding te klikken.

Graag nodigen wij U uit om ons eens een keer te bezoeken. DRCO heeft geen eigen vaste locatie, maar we zijn wel regelmatig te vinden met een infostand bij evenementen, infodagen en herdenkingen.


Recent waren wij te gast op:

- De jaarlijkse open dagen watersnoodmuseum Ouwerkerk waar wij de rol van de zendamateurs in 1953 toelichten en de link leggen naar de noodcommunicatie van heden.
(februari 2013 tot heden)

- Wake Up (december 2014)
Tijdens de Wake Up oefening heeft Rob Jastrzebski namens het vakblad Verbinding bij een aantal van ons een interview afgenomen, hetgeen gepubliceerd is in het decembernummer. Klik hier om het PDF bestand te lezen.

- Rescue Vlissingen, het hulpverleningsevenement welk om het jaar op de boulevards van Vlissingen wordt gehouden en waar alle hulpdiensten zich presenteren (vanaf 2006)

- Conferentie Flood Aware Provincie Zeeland ( 31 januari 2013)

- Netwerkdag Veiligheidsregio Zeeland (27 oktober 2012)


Beeld fragment
Luister fragment

Beeldfragment


Infostand DRCO tijdens Rescue Vlissingen 2012

 

Natuurlijk kunt U ook contact opnemen via het secretariaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AddFreeStats.com Free Web Stats!Web Stats